Poker – en kort innføring

poker_372619027

Poker er et kortspill, et hasardspill der det benyttes “vanlig” kortstokk. Kortspillet fungerer best med rundt 5-8 deltagere, men kan spilles med to. Målet i poker er å få best mulig “hånd”, det vil si best mulig kortkombinasjon etter bestemte regler. Deretter vurderer deltageren sin hånd, og hvilken mulighet denne hånden har til å slå de andres, og satser penger ut i fra dette.

For øvrig kommer ordet poker trolig fra tysk, og betyr noe slik som “bløffe, skryte”, så i poker er det også en mulighet å late som om man har en god hånd, for slik å overbevise motspillerne til å gi seg eller kaste seg som det heter. Poker er en videreutvikling av ulike kortspill med lange historiske tradisjoner, og spillkort er kjent så langt tilbake som 600-900 e.Kr. i Kina. I Europa dukket kortstokken opp på 1300-tallet, og kortene var den gang håndmalte. Poker er altså en form for kortspill som er basert på kortkombinasjoner, det vil si å samle bestemte sekvenser av kort. Den høyest rangerte kortkombinasjonen i poker er royal straight flush. Det finnes flere ulike typer poker, men draw poker er den mest vanlige varianten.